Voor ouders

 

Door bezuinigingen is het voor veel scholen vaak niet meer mogelijk om alle kinderen die hulp te geven die nodig is. Zeker als kinderen moeite hebben met rekenen kan dat tot problemen leiden. Elke dag rekenen als je dat moeilijk vindt, is voor geen enkel kind een fijn vooruitzicht.

Gelukkig maar dat remedial teaching is uitgevonden!

Wat in een klas niet lukt, lukt met individuele hulp vaak wel. Soms volstaat kortdurende hulp. Bij rekenen komt het echter vaak voor, dat een kind lange tijd hulp nodig heeft, omdat opgelopen achterstanden doorwerken en deze eerst weggewerkt moeten worden.
Vaak kan ik na een paar keer met je zoon of dochter gewerkt te hebben, globaal aangeven welke begeleiding nodig is en hoeveel tijd ik nodig denk te hebben.

Als de school akkoord is, kan de extra ondersteuning ook onder schooltijd gegeven worden.

Ouders worden geïnformeerd via een schriftje, waarin staat waaraan gewerkt is en wat uw kind de komende week moet oefenen. Soms gaat het om het maken van sommen, vaker worden spelletjes genoemd die u samen met uw kind kunt spelen.

 

Wist u dat…………..

  • er veel spelletjes zijn waarmee kinderen weer plezier krijgen in en met rekenen?
  • u veel van deze spelletjes kunt lenen bij Rekenaars in Beeld?
  • er naast rekenen ook individuele hulp op andere gebieden gegeven kan worden?