Lesvoorbereiding

 

Dagelijks komt dit terug en iedereen weet: een goede lesvoorbereiding is het halve werk.

De website  Voor rijk rekenen  is een voorbereidingsinstrument waarmee je rekenlessen kunt voorbereiden. Je gebruikt je eigen methode en kunt daarnaast gebruik maken van alle lesvoorbeelden, spelletjes, oefenstof en  informatie die verzameld is en over dit blok gaat. En dat alles met een muisklik.

In de proefopzet is de rekenmethode  RekenRijk (Bokhove et all. , 2001) het uitgangspunt. Het  boek 7A is uitgewerkt.

Per blok zijn de doelen beschreven en uitgewerkt naar lessen  en verwerkingsstof.  Bij elke les wordt aangegeven of het hier om een instructie, oefenles of rekengesprek gaat.  Omdat nieuwe onderwerpen een stevig fundament moeten krijgen, wordt de methode regelmatig losgelaten. Nieuwe onderwerpen in een blok krijgen meer en langer aandacht en ze verdwijnen pas uit beeld als de basis gelegd is. Er wordt dus meer geclusterd. Daarom verdwijnen lessen soms naar een ander blok.

De verwerkingsstof bestaat uit oefeningen uit het boek, werkbladen, computerspelletjes en (korte) bordspelletjes.

Met deze website hoop ik dat het voorbereiden van de rekenlessen makkelijker wordt. Vaak gaan leerkrachten op zoek naar extra materialen, voorbeeldlessen of achtergrondinformatie die zij kunnen gebruiken voor de les van morgen. Dat levert veel zoekwerk op. Er is veel te vinden, in boeken, op het internet. Maar zoeken kost tijd. En die is schaars. De bedoeling is dat alles op deze website te vinden is.

In de naamgeving verwijst ‘Voor’ naar de tijd: voordat je rijk rekenen kunt geven, is gedegen voorbereiding noodzakelijk.  Ook verwijst ‘Voor’ naar het  middel. Immers de website wil er zijn voor rijk rekenen.

Heb je interesse? Neem dan contact op.