Aanbod studenten Pabo

 

 

Bij het verlaten van de PABO gaat men er niet meer alleen van uit dat jij zelf  goed kunt rekenen en dus de leerstof van groep 8 snapt en beheerst. Nieuw is -gelukkig maar-  de eis dat je ook voldoende didactische vaardigheden hebt om leerlingen met rekenen te kunnen helpen. Goede rekenaars, maar ook kinderen die moeite hebben met  rekenen.

Op  de PABO  is soms te weinig tijd en begeleiding om die vaardigheden te ontwikkelen. Individueel of met (maximaal) drie andere studenten erbij kun je gebruik maken van ondersteuning bij het vergroten van je eigen didactische vaardigheden en de vaardigheden om denkstappen bij kinderen te doorzien en te begrijpen. Dat laatste  doen we bijvoorbeeld door de leerlijn in kleine stappen op te delen. Maar ook ingebrachte praktijkproblemen kunnen dit verhelderen.

Tarief: per (groep)studenten- per uur  € 50,00.