Aanbod team

 

Onlangs is het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie verschenen.

“Het doel van het rekenwiskunde-onderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Hierbij gaat het om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties.

Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel langs een aantal stappen te bereiken, met name wanneeer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt”.

Rekenaars in Beeld is gecertificeerd om teams hierbij te ondersteunen.