Welkom

 

Eerst lukte het wel. En nu gaan de scores van de toetsen omlaag. Hoe kan dat?

Rekenen: dat kan ik niet!

Rekenen is zo moeilijk!

Een kind doet nog zo zijn best, maar de scores gaan maar niet omhoog. Is daar nu echt niets aan te doen?

 

NATUURLIJK  WEL !

Heel veel kinderen hebben baat bij ondersteuning op maat. Die ondersteuning, remedial teaching, begint bij mij met het onderzoek naar leerstof die niet of verkeerd is ‘binnengekomen’. Door te praten over de manier waarop jouw zoon of dochter een som oplost en te kijken naar schoolresultaten, kom ik daar vaak snel achter.

Ik bied materialen en modellen aan waarmee meer inzicht in het rekenen wordt verkregen. Dat is maatwerk, omdat kinderen op verschillende manieren denken. De een heeft iets aan blokjes, de ander werkt met gekleurde fiches en weer een ander gebruikt een kralenketting. Materialen laten kinderen zien wat er bij een berekening gebeurt.

Als dat duidelijk is, maken we een schema, een model, een tekening zodat de som ook zonder materiaal uitgerekend kan worden. Dat schema wordt steeds bijgewerkt, eenvoudiger gemaakt. Ook nu weer zoek ik naar een model dat past bij dit kind: waar dit kind op den duur, vlot en foutloos mee kan rekenen.

En oefenen? Ja, dat hoort er ook bij. Gelukkig zijn er heel veel spelletjes waar je dat mee kan. Sommige spelletjes kun je lenen van Rekenaars in beeld. Er zijn ook veel spelletjes die op de computer gespeeld kunnen worden.